Le bureau er et lille designbureau med store ambitioner. Vi arbejder på en gang analytisk og kreativt, og vi tilstræber altid at bruge tid på både research og udvikling. Vi går gerne en ekstra omgang efter det unikke – uanset om vi udvikler visuelle identiteter eller designer bøger, udstillinger, rum eller digitale løsninger. Nysgerrighed, dialog og præcision er kernen i mødet med vores kunder, som primært findes inden for arkitektur og kulturarv.
Le bureau er et lille designbureau med store ambitioner.

Vi arbejder på en gang analytisk og kreativt, og vi tilstræber altid at bruge tid på både research og udvikling. Vi går gerne en ekstra omgang efter det unikke – uanset om vi udvikler visuelle identiteter eller designer bøger, udstillinger, rum eller digitale løsninger. Nysgerrighed, dialog og præcision er kernen i mødet med vores kunder, som primært findes inden for arkitektur, kulturarv og design.

Le bureau er et strategisk designbureau, etableret i 2016 af Lene Nørgaard og Else Hvid. Vi har begge mere end 15 års erfaring inden for grafisk design. Lene med afsæt i arkitektuddannelsen fra KADK og Else med en baggrund som cand. mag. i moderne kultur og kulturformidling.

Vi er tiltrukket af opgaver, som kræver at blive tænkt og konceptualiseret. En stor del af vores kreativitet ligger i at dykke ned i et fagligt område og udvikle et koncept og et designprincip, som tager udgangspunkt i opgavens specifikke indhold og kontekst. Vi arbejder med visuel identitet, bogdesign, udstillingsdesign, rum & identitet samt webdesign.

En af vores kerneopgaver er udvikling af visuel identitet. Virksomheder, udstillinger, kampagner, produkter, byer og bygninger har alle unikke identiteter. En stærk visuel identitet samler kernefortælling, værdier og kulturer i én tydelig strategisk position, så organisationen kan kommunikere mere klart til både interne og eksterne interessenter. Vi går langt ind i udviklings- og strategiprocesserne for at sikre samspil mellem det strategiske niveau og den æstetiske kvalitet, og vores arbejde bygger på, at indhold og form gensidigt påvirker hinanden. Derigennem skaber vi en helstøbt identitet.

Vi tænker gerne visuel identitet bredere end logo, visitkort og website. De fysiske omgivelser er en vigtig – og undertiden overset – del af en virksomheds visuelle identitet. Iscenesættelse af de fysiske omgivelser kan tilføre nye dimensioner til oplevelsen af den visuelle identitet. Når vi udfolder den visuelle identitet i fysiske greb – fx i form af skiltning, storgrafik eller indretning – understøttes virksomhedens værdier og kultur, og der bliver skabt yderligere autenticitet og sammenhæng i virksomhedens kommunikation og identitet.

Arbejdet med udstillinger handler i høj grad om formgivning. Formgivning af indhold og fortælling, formgivning af koncept og endelig formgivning af det visuelle udtryk. For os opstår udstillinger i mødet mellem formidling, arkitektur og design – dvs uanset  formålet handler det om samspillet mellem indhold, koncept, det visuelle udtryk og de fysiske omgivelser. Og så handler det om at have en god fornemmelse for rum, for flow og for dramaturgi. Arbejdet med udstillinger giver muligheden for at skabe sanselige og fortættede rum, der på en gang gør os klogere og forfører os.

Design af bøger er ofte en vigtig del af identitetsopgaver – som præsentation af virksomheden eller virksomhedens projekter. Andre gange taler bogen for sig selv. Vi elsker bøger. Vi elsker at læse dem, at se på dem, at røre ved dem og at lugte til dem. Det taktile og sanselighed element er vigtig i vores design, og derfor bruger vi mange kræfter på at finde det helt rigtige ’look’ – både når det gælder papirkvalitet, indbinding og efterbehandling.

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

Le bureau er et strategisk designbureau, etableret i 2016 af Lene Nørgaard og Else Hvid. Vi har begge mere end 15 års erfaring med grafisk design som strategisk kommunikationsmiddel. Lene med afsæt i arkitektuddannelsen fra KADK og Else med en baggrund som cand. mag. i moderne kultur og kulturformidling. Med flere år i branchen trækker vi på et stort netværk af designere, skribenter, kommunikationsrådgivere, arkitekter, fotografer, illustratorer, antropologer og programmører. Så når behovet opstår, kan vi altid sammensætte det rette team med de rette kompetencer. 

Vi er tiltrukket af opgaver, som kræver at blive tænkt og konceptualiseret. En stor del af vores kreativitet ligger i at dykke ned i et fagligt område og udvikle et koncept og et designprincip, som tager udgangspunkt i opgavens specifikke indhold og kontekst. Vi arbejder med visuel identitet, webdesign, udstillingsdesign, rum & identitet samt bogdesign.

En af vores kerneopgaver er udvikling af visuel identitet. Organisationer, udstillinger, kampagner, produkter, byer og bygninger har alle unikke identiteter. En stærk visuel identitet samler kernefortælling, værdier og kultur i en tydelig strategisk position, som kan danne ramme om en klar kommunikation både internt og eksternt. Vi går langt ind i udviklings- og strategiprocesserne for at sikre samspil mellem det strategiske niveau og den æstetiske kvalitet. Vores arbejde bygger på, at indhold og form gensidigt påvirker hinanden. Derigennem skaber vi et helstøbt brand.

Udviklingen af et website skal – for at skabe maksimal værdi – kombinere strategi med design, informationsarkitektur og kommunikation. Og ikke mindst viden om jeres brugere. Jeres website er en meget væsentlig brik i jeres digitale tilstedeværelse. Det er her omverdenen har mulighed for at opleve, hvem I er, og hvad I har at tilbyde. Derfor baserer vi altid vores arbejde på en forståelse for jeres brugere og jeres strategiske målsætninger.

Vi tænker gerne visuel identitet bredere end logo, visitkort og website. De fysiske omgivelser er en vigtig – og undertiden overset – del af en visuel identitet. Når den visuelle identitet udfoldes og implementeres i fysiske greb – fx i form af storgrafik wayfinding eller indretning – understøttes organisationens værdier og kultur, og der skabes yderligere autenticitet og sammenhæng i det samlede brand. I vores tilgang til wayfinding og skiltning kombinerer vi analyse og kreative processer med identitetsskabende design, så steder og bygninger bliver mere indbydende, engagerende og lettere at bruge. Wayfinding handler ikke kun om at finde vej fra A til B, men om at skabe en sammenhængende fortælling. Der ligger der et stort potentiale i at raffinere og formgive byers og bygningers fortælling og identitet i et samlet visuelt udtryk.

Vores arbejde af udstillinger omfatter både udvikling af koncept og designprogram. Vi kan med fordel inddrages tidligt i processen, hvor den egentlige grundidé og konceptet skal udvikles og fastlægges. Vi har erfaring med konceptudvikling på mange planer – både fra det strategiske niveau til det egentlige designmæssige og fysiske koncept.

Udstillingsdesign kan spænde over permanente og temporære udstillinger og rejseudstillinger, hvor vi designer udstillingssystemer, montre og scenografi og tilrettelægger udstillingens forløb og flow. Eller det kan være udvikling af det grafiske greb i udstillingen med udvikling af designprogram med fx udstillingskatalog og markedsføringsmateriale. Uanset hvilket udgangspunkt vi arbejder ud fra, har vi stort fokus på samspillet mellem indhold, det visuelle udtryk og de fysiske omgivelser.

Design af bøger er ofte en vigtig del af identitetsopgaver – som præsentation af organisationen eller organisationens projekter. Andre gange taler bogen for sig selv. Vi elsker bøger. Vi elsker at læse dem, at se på dem, at røre ved dem og at lugte til dem. Det taktile og sanselige element er vigtigt i vores design, og derfor bruger vi mange kræfter på at finde det helt rigtige ’look’ – både når det gælder papirkvalitet, indbinding og efterbehandling.

GemGem

GemGemGem

GemGem

GemGemGem

GemGemGem

GemGem

Vores kunder tæller blandt:

Amalienborg Slot
BARK Rådgivning
Bygherreforeningen
Bygningskultur Danmark
Bygningskulturens Hus
carlberg / christensen
Center for Bydesign, Københavns Kommune
Christiansborg Slot
Cowi
Dansk Design Center
Det Danske Konsulat / Milano
Det Jødiske Museum
Domea
European Film Academy 
FADL's Forlag
Forlaget Unge Pædagoger
Gads Forlag
+Halle
Kuben Management
Lindhardt og Ringhof
Mindlab
Ministeriet for By, bolig og landdistrikter
Munksgaard
Niels Bjørn
P. A. P
Realdania
Realdania By og Byg
Rosenborg Slot
Rønnow Arkitekter
Stilleben