Projekter

/ Bygningskulturens Hus

  • Identitet
  • Wayfinding

Bygningskulturen Hus var et kontorfælleskab, viden- og samlingssted for virksomheder, organisationer og ildsjæle, der arbejder med bygningskultur. Huset blev oprindeligt opført som Søetatens Pigeskole i 1859 af arkitekten Bernhard Seidelin.

Le bureau har i samarbejde med Bygningskulturens Hus udviklet navigationsprincipperne og designet skiltene. Skiltningen skulle være en markant og moderne kontrast til husets smukke og tunge udtryk. Mange små rum, flere etager og kringlede gange gør det vanskeligt at finde rundt i huset, og det var vigtigt at skiltene tydeligt hjælper husets gæster til at navigere fra A til B. Der blev designet et stort velkomstskilt, informationsskilte, nagvigationsskilte samt virksomhedsskilte.

Udenfor skulle der desuden være en mere tydelig markering af huset, og Le bureau designede to opmærksomhedsskilte i form af plakatkasser med lys, der er placeret på ydermuren.

Som en del af opgaven skulle husets reception være en mere tydelig markør. Le bureau har stået for indretningen af receptionen og designede en ny disk i samme udtryk som skiltningen.