Danmark og kolonierne

Et værk i fem bind

Le bureau har designet identiten til Gads Forlags store værk om Danmark som kolonimagt. “Danmark og kolonierne” beskriver de enkelte koloniers historie: Danmark, Grønland, Vestafrika, Indien og Vestindien.