Projekter

/ Elgaard Architecture

  • Analyse og strategi
  • Identitet
  • Bogdesign

Elgaard Architecture har i sin kernefortælling tiden som omdrejningspunkt. Netop spændvidden mellem fortid, nutid og fremtid er kimen i deres tilgang til vores kulturarv. I deres nye identitet har vi derfor arbejdet med et dynamisk logo, der hele tiden er bundet sammen af en tidslinje. Alt efter formatet – både analogt og digitalt – bliver tidslinjen tilpasset. Det vil sige, at deres logo hele tiden er foranderligt.

I ønsket om at understrege fortællingen om tid yderligere er projektvisningen på deres website formidlet via tidslinjen ligesom logoet er animeret

Udvikling og design af visuel identitet for arkitektfirmaet Elgaard Architecture. Dynamisk logo, designmanual, paperline, tryksager, UX og webdesign.

Digital udvikler / Janslyn.dk Fotos / www.karinatengberg.com