Metode

Dialog, eftertænksomhed og nysgerrighed er grundstammen i vores designproces. Vi er tiltrukket af opgaver, som kræver at blive tænkt og konceptualiseret, og som bygger på viden.

Undersøgende design

En stor del af vores kreativitet ligger i at dykke ned i et område og afsøge alle detaljer.

I designprocessen tilstræber vi, at der er tid og budget til både research, eksperimenter og udvikling. Uanset om det handler om at tiltrække turister, kunder, samarbejdspartnere eller om at skabe stolthed, så handler det om at finde frem til netop dét, som gør jer enestående. Og vi går gerne en ekstra omgang i vores stræben efter det unikke.

Vi elsker at dykke ned i et område. At afdække de fysiske spor og de kulturelle og historiske fortællinger, der ligger gemt og som bidrager til den samlede fortælling om stedet. Glemte eller oversete detaljer, der bidrager til ægthed og overraskende nuancer. Vi indsamler, dissekerer og tester. Vi stiller spørgsmål, vi lytter og analyserer. Hvordan føles det? Hvordan ser det ud? Og hvordan omsætter vi det til et visuelt udtryk eller et rumligt koncept?

Vi går langt ind i udviklings- og strategiprocesserne for at sikre samspil mellem det strategiske niveau og den æstetiske kvalitet. Vores arbejdsmetode bygger på undersøgelser og en kontinuerlig udveksling mellem analyse og design – et komplementært forhold, der driver vores kreative proces. Derigennem skaber vi bæredygtige strategier og helstøbte identiteter, der skærper sanserne.

 

Empirisk og vidensbaseret design

Vi kombinerer dyb kulturel viden med strategisk indsigt.

En evig søgen efter ny viden og nye tendenser skaber nye udtryk og nye oplevelser. Strategier og koncepter funderet på teori og grundige analyser af praksis øger chancen for udvikling af et realiserbart, legitimt og effektivt design. Designløsninger skal virke efter hensigten og ikke blot være fulde af gode intentioner.

Vi fodrer kontinuerligt vores vidensbank med forskningsartikler, bøger, cases og erfaringer om bl.a. adfærd, bevægelsesmønstre og wayfinding. Parres disse felter skabes en kombination af viden, der hjælper os til at forstå, hvordan design giver mennesker den bedste oplevelse eller mest korrekte adfærd, når de bevæger sig gennem et miljø. Det gælder både det fysiske rum, men også det digitale univers. Vores design lever i sit møde med mennesker og derfor begynder dets liv først, når vi har sluppet det.

Der er meget viden at hente ved at evaluere designet efter implementering. Det sikrer, at vi får erfaringer og data fra de brugere, der interagerer med designet. Denne data bruges til at teste om den ønskede effekt opnåes og kan desuden afdække, om der er behov for yderligere tiltag. I sådanne evalueringer benytter vi anerkendte metoder til indsamling af data, så at vi sikrer en høj kvalitet af den viden, vi leverer.

Inddragelse af viden og empiri er særlig relevant og tydelig i komplekse projekter – fx wayfinding, men indsigten oversættes og benyttes som metode når som helst vi arbejder med stedspecifikt design.

 

Stedsspecifik design

Vi er drevet af nysgerrighed for at forstå stederne omkring os.

Alt fra virksomheder, organisationer og kulturattraktioner til kvarterer, byer, naturområder og kommuner udgør steder, vi interesserer os for. Steder, som er komplekse og organiske. Ikke to organisationer er ens. Ikke to byer er ens.

I Le bureau har vi stor fokus på processen med at destillere et sted til én samlet unik fortælling og et meningsfuldt visuelt udtryk. Vi dykker ned i stedet for at møde og forstå de mennesker, der bruger stederne og påvirker dem. Vi udforsker krydsfladerne mellem mennesker, stedet og kulturen. Med det klare formål at udvikle designløsninger, der aktiverer stedet, tiltrækker mennesker og skaber meningsfulde oplevelser.

Stedsspecifik praksis, er et ønske om at skabe det visuelle udtryk i relation til dets kontekst, så betydningen bliver til i interaktion med omgivelserne. Identiteten opstår i samspillet mellem det visuelle udtryk, stedet samt stedets mennesker og kultur.

 

Kunst som designløsning

Kunst kan få os til at se verden på ny.

I arbejdet med at skabe oplevelser og påvirke menneskers interaktioner med steder, mener vi at inddragelsen af kunst kan være den brik der gør at fortællingen og stedet går op i en højere enhed.

Kunsten evner at overraske og sætte nye perspektiver på kendte steder, samt sætte vaner og hverdagsliv på spil. Når dette sker får vi større opmærksomhed på ting, vi ellers har vænnet os til ikke at skænke yderligere tanke. Kunst kan altså gøre det usynlige synligt og det utilgængelige tilgængeligt.

Vi bruger kunst som stedsaktivering, hvor andre designgreb blot bidrager til ‘støj’. Vi bruger kunst til at få en pointe igennem.