Om os

Le bureau er et strategisk designbureau med fokus på arkitektur, kultur, kunst og natur. Vi er relevante dér, hvor steder udvikles.

Le bureau er stiftet i 2016 med en stærk dedikation for at skabe designløsninger, der forbinder mennesker og steder. Uanset om det er et sted at bo eller arbejde, en kultur- eller naturdestination eller måske en hel by, så er det vores ambition at bidrage til udviklingen af steder, så de kan blive endnu mere meningsfulde, unikke og oplevelsesrige for mennesker.

Vi er et lille bureau med store ambitioner, og vores arbejde bygger på rige tværfaglige samarbejder, der skubber vores tankegang og vores forståelse. Gennem arbejde med ligesindede arkitekter, antropologer, kuratorer og kunstnere arbejder vi konstant med en konceptuel stringens, der sikrer, at vores design skærper sanserne og kradser i hjernen – samtidig med, at det skaber værdi.

Vores designløsninger er som oftest både grafiske, rumlige og strategiske og kommer til udtryk i mange former: logoer, digitale løsninger, bøger, wayfinding, udstilling samt analyser og strategier. Fælles for dem alle er, at de tilsammen skaber en identitet og fortælling om, hvorfor lige præcis dette sted er noget ganske særligt.

Vores arbejde med design, hviler på tre søjler:

 

Undersøgende og hypotese-drevet design

En stor del af vores kreativitet ligger i at dykke ned i et område og afsøge alle detaljer. I designprocessen tilstræber vi, at der er tid og budget til både research, eksperimenter og udvikling. Uanset om det handler om at tiltrække turister, kunder, samarbejdspartnere eller om at skabe stolthed, så handler det om at finde frem til netop dét, som gør jer enestående. Og vi går gerne en ekstra omgang i vores stræben efter det unikke.

Vi elsker at dykke ned i et område. At afdække de fysiske spor og de kulturelle og historiske fortællinger, der ligger gemt og som bidrager til den samlede fortælling om stedet. Glemte eller oversete detaljer, der bidrager til ægthed og overraskende nuancer. Vi indsamler, dissekerer og tester. Vi stiller spørgsmål, vi lytter og analyserer. Hvordan føles det? Hvordan ser det ud? Og hvordan omsætter vi det til et visuelt udtryk eller et rumligt koncept?

Vores arbejdsmetode bygger på undersøgelser og hypoteser og en kontinuerlig udveksling mellem analyse og design – et komplementært forhold, der driver vores kreative proces. Derigennem skaber vi bæredygtige strategier og helstøbt design.

 

Empirisk og vidensbaseret design

Vi kombinerer dyb kulturel viden med strategisk indsigt. En evig søgen efter ny viden og nye tendenser skaber nye udtryk og nye oplevelser. Strategier og koncepter funderet på teori og grundige analyser af praksis øger chancen for udvikling af et realiserbart, legitimt og effektivt design. Designløsninger skal virke efter hen- sigten og ikke blot være fulde af gode intentioner.

Vi fodrer kontinuerligt vores vidensbank med forskningsartikler, bøger, cases og erfaringer om bl.a. adfærd, bevægelsesmønstre og wayfinding. Parres disse felter skabes en kombination af viden, der hjælper os til at forstå, hvordan design giver mennesker den bedste oplevelse eller mest korrekte adfærd, når de bevæger sig gennem et miljø. Det gælder både det fysiske rum, men også det digitale univers. Vores design lever i sit møde med mennesker og derfor begynder dets liv først, når vi har sluppet det.

Der er meget viden at hente ved at evaluere designet efter implementering. Det sikrer, at vi får erfaringer og data fra de brugere, der interagerer med designet. Denne data bruges til at teste om den ønskede effekt opnåes og kan desuden afdække, om der er behov for yderligere tiltag. I sådanne evalueringer benytter vi anerkendte metoder til indsamling af data, så at vi sikrer en høj kvalitet af den viden, vi leverer.

Inddragelse af viden og empiri er særlig relevant og tydelig i komplekse projekter – fx wayfinding, men indsigten oversættes og benyttes som metode når som helst vi arbejder med stedspecifikt design.

 

Stedsspecifik design

Vi er drevet af nysgerrighed for at forstå stederne omkring os. I Le bureau har vi stor fokus på processen med at destillere et sted til én samlet unik fortælling og et meningsfuldt visuelt udtryk. Vi udforsker krydsfladerne mellem mennesker, stedet og kulturen. Med det klare formål at udvikle designløsninger, der aktiverer stedet, tiltrækker mennesker og skaber meningsfulde oplevelser.

Stedsspecifik praksis, er et ønske om at skabe det visuelle udtryk i relation til dets kontekst, så betydningen bliver til i interaktion med omgivelserne. Identiteten opstår i samspillet mellem det visuelle udtryk, stedet samt stedets mennesker og kultur.

En vellykket stedsidentitet samler og styrker forståelsen og oplevelsen af et sted. Et strategisk arbejde med steders identitet gør og bidrager til at det differentiere sig i konkurrencen om opmærksomhed.

 

Lad os mødes

Sidder du med et projekt der kunne være interessant at få vores vinkel på, er du meget velkommen til at række ud. Vi har adresse på Frederiksberg, men arbejder med kunder i hele landet.

I løbet af de sidste 10 år har vi haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Aarhus Kommune, Frederiksberg Kommune, Roskilde Kommune, BARK Rådgivning, Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Design Center, Elgaard Architecture, Gads Forlag, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune, We Love Graphic Design, Hlid Myvatn Accomodation, Holstebro Kommune, Kongernes Samling, Kulturhavn Kronborg, Københavns Kommune, Københavns Professionshøjskole, Liljeborg, MindLab, Realdania, Realdania By&Byg, Rundetaarn, PensionDanmark, Stevns Kommune, Svinkløv Badehotel, Strandparken, Vardemuseerne, Verdensarv Stevns, Udvikling Hærvejen og Ørsted.