Ydelser

Hvad enten ydelsen er wayfinding i et naturområde eller en ny stedsidentitet skabes det bedste resultat, når det bygger på viden.

Hvordan skiller I jer ud? Hvad skal jeres sted kunne? Hvorfor skal folk engagere sig? Hvor skal turisterne guides hen? Vi stiller spørgsmål og afholder workshops for at komme ind til kernen i dine ambitioner og drømme. Vi går lyttende, kritisk og analytisk til værks – med stedet og dets brugere som omdrejningspunkt. Sammen formulerer vi jeres strategi, som kan bidrage til at skabe jeres ønskede forandring, oplevelse eller position.

Se fx De Gamles By og Vestkysten Wayfinding

 

En visuel identitet er ikke blot et logo. Stærke visuelle identiteter forbinder mennesker og steder.

Vi skaber kraftfulde, grafiske identiteter og originale visuelle universer, der taler direkte til dig og dit publikum.

Vi bevæger os på tværs af trykte medier, digitale platforme samt fysiske rum, og vi former og strækker konceptet, indtil vi er sikre på, at identiteten er solid og tydelig.  Vi udvikler visuelle identiteter til organisationer, hvor identiteten præmært skal fungerer på hjemmeside, sociale medier og visitkort.

Se fx Elgaard Architecture, Stedet Tæller X og WLGD2021

Andre gange er det til offentlige kulturinstitutioner hvor iscenesættelsen af de fysiske omgivelser er en vigtig. Her skal den visuelle identitet fx også udfoldes og implementeres i indretning, skiltning og/eller udstillinger, så der skabes autenticitet og sammenhæng i det samlede brand.

Se fx Rundetaarn

Endelig udvikler vi identiteter til bykvarterer og naturområder, hvor grafisk og urban design et effektivt værktøj. Der ligger der et stort potentiale i at raffinere og formgive deres fortælling og identitet i et samlet visuelt udtryk – både i form af stedsaktivering og wayfinding.

Se fx Ofelia Plads og Myvatn Accommodation

 

Det at finde vej bliver en holistisk proces, og wayfinding bør være så intuitivt som muligt – og tilpasset brugernes behov. Det gør man ved at inddrage forskning om adfærd, tilgængelighed og universelt design. Brug af viden om intuitiv navigation sikrer at designet løser de konkrete behov.

Vores strategier og design hviler på tre ben: 1) Viden og forskning om adfærd, tilgængelighed og universelt design. 2) ’Best practice’ fra lignende opgaver. 3) Inddragelse.

Vores ambition er at skabe wayfinding der på en gang både engagerer, og skaber nysgerrighed og samtidig er så ’usynlig’ som muligt, så den bliver en helt naturlig del af stedet.

Wayfinding i bymæssige sammenhænge:
Se fx Hillerød og Helsingør Kulturhavn

Wayfinding i natur:
Se fx Stevns Kommune

Wayfinding i og omkring bygninger:
Se fx Telehuset og Bygningskulturens Hus

 

Vores arbejde med stedsaktivering er ofte i forbindelse med destinationsudvikling, hvor det handler om at sætte fokus på en igangværende udvikling og understøtte udviklingsplaner.

Med stedsaktivering mener vi åbne kreative processer, der inddrager stedet, forskellige fagligheder, ildsjæle og beboere. Målet er at invitere til samtale, deltagelse og reflektion, og dermed modne stedets udvikling og sikrer ejerskab hos stedets brugere.

Stedaktivering vækker vækker stedet til live og fremkalder stedets identitet. Med design, kunst formidling og aktiviteter sås det første frø til stedets identitet, som forhåbentlig spirer og forplanter sig i den fremtidige udvikling.

Se fx Frederiksberg Hospital og Ofelia Plads

 

Design af bøger er ofte en vigtig del af identitetsopgaver – som præsentation af organisationen eller organisationens projekter. Andre gange taler bogen for sig selv. Vi elsker bøger. Vi elsker at læse dem, at se på dem, at røre ved dem og at lugte til dem. Det taktile og sanselige element er vigtigt i vores design, og derfor bruger vi mange kræfter på at finde det helt rigtige ’look’ – både når det gælder papirkvalitet, indbinding og efterbehandling.

Se fx Københavns Murerlaug og Inspirerende Renovering

 

Dialog, eftertænksomhed og nysgerrighed er grundstammen i vores designproces. Vi er tiltrukket af opgaver, som kræver at blive tænkt, konceptualiseret, og som bygger på viden.

Vores løsninger er båret af et ønske om at skabe fortællinger på tværs af ord, kunst, arkitektur, grafik, fotos, artefakter, levende billeder og lyd. Vores ydelser er som oftest både grafiske, rumlige og strategiske og kommer til udtryk i mange former.

 

Hvad enten ydelsen er wayfinding i et naturområde eller en ny stedsidentitet skabes det bedste resultat, når det bygger på viden.

Hvordan skiller I jer ud? Hvad skal jeres sted kunne? Hvorfor skal folk engagere sig? Hvor skal turisterne guides hen? Vi stiller spørgsmål og afholder workshops for at komme ind til kernen i dine ambitioner og drømme. Vi går lyttende, kritisk og analytisk til værks – med stedet og dets brugere som omdrejningspunkt. Sammen formulerer vi jeres strategi, som kan bidrage til at skabe jeres ønskede forandring, oplevelse eller position.

Se fx De Gamles By og Vestkysten Wayfinding

 

En visuel identitet er ikke blot et logo. Stærke visuelle identiteter forbinder mennesker og steder.

Vi skaber kraftfulde, grafiske identiteter og originale visuelle universer, der taler direkte til dig og dit publikum.

Vi bevæger os på tværs af trykte medier, digitale platforme samt fysiske rum, og vi former og strækker konceptet, indtil vi er sikre på, at identiteten er solid og tydelig.  Vi udvikler visuelle identiteter til organisationer, hvor identiteten præmært skal fungerer på hjemmeside, sociale medier og visitkort.

Se fx Elgaard Architecture, Stedet Tæller X og WLGD2021

Andre gange er det til offentlige kulturinstitutioner hvor iscenesættelsen af de fysiske omgivelser er en vigtig. Her skal den visuelle identitet fx også udfoldes og implementeres i indretning, skiltning og/eller udstillinger, så der skabes autenticitet og sammenhæng i det samlede brand.

Se fx Rundetaarn

Endelig udvikler vi identiteter til bykvarterer og naturområder, hvor grafisk og urban design et effektivt værktøj. Der ligger der et stort potentiale i at raffinere og formgive deres fortælling og identitet i et samlet visuelt udtryk – både i form af stedsaktivering og wayfinding.

Se fx Ofelia Plads og Myvatn Accommodation

 

Det at finde vej bliver en holistisk proces, og wayfinding bør være så intuitivt som muligt – og tilpasset brugernes behov. Det gør man ved at inddrage forskning om adfærd, tilgængelighed og universelt design. Brug af viden om intuitiv navigation sikrer at designet løser de konkrete behov.

Vores strategier og design hviler på tre ben: 1) Viden og forskning om adfærd, tilgængelighed og universelt design. 2) ’Best practice’ fra lignende opgaver. 3) Inddragelse.

Vores ambition er at skabe wayfinding der på en gang både engagerer, og skaber nysgerrighed og samtidig er så ’usynlig’ som muligt, så den bliver en helt naturlig del af stedet.

Wayfinding i bymæssige sammenhænge:
Se fx Hillerød og Helsingør Kulturhavn

Wayfinding i natur:
Se fx Stevns Kommune

Wayfinding i og omkring bygninger:
Se fx Telehuset og Bygningskulturens Hus

 

Vores arbejde med stedsaktivering er ofte i forbindelse med destinationsudvikling, hvor det handler om at sætte fokus på en igangværende udvikling og understøtte udviklingsplaner.

Med stedsaktivering mener vi åbne kreative processer, der inddrager stedet, forskellige fagligheder, ildsjæle og beboere. Målet er at invitere til samtale, deltagelse og reflektion, og dermed modne stedets udvikling og sikrer ejerskab hos stedets brugere.

Stedaktivering vækker vækker stedet til live og fremkalder stedets identitet. Med design, kunst formidling og aktiviteter sås det første frø til stedets identitet, som forhåbentlig spirer og forplanter sig i den fremtidige udvikling.

Se fx Frederiksberg Hospital og Ofelia Plads

 

Design af bøger er ofte en vigtig del af identitetsopgaver – som præsentation af organisationen eller organisationens projekter. Andre gange taler bogen for sig selv. Vi elsker bøger. Vi elsker at læse dem, at se på dem, at røre ved dem og at lugte til dem. Det taktile og sanselige element er vigtigt i vores design, og derfor bruger vi mange kræfter på at finde det helt rigtige ’look’ – både når det gælder papirkvalitet, indbinding og efterbehandling.

Se fx Københavns Murerlaug og Inspirerende Renovering