Vi arbejder fra idé til færdigt design og går gerne en ekstra omgang i vores stræben efter det unikke – både på tryk, digitalt eller rumligt

Visuel identitet

En af vores kerneopgaver er udvikling af visuel identitet. Organisationer, udstillinger, kampagner, produkter, byer og bygninger har alle unikke identiteter. En stærk visuel identitet samler kernefortælling, værdier og kultur i en tydelig strategisk position, som kan danne ramme om en klar kommunikation både internt og eksternt. Vi går langt ind i udviklings- og strategiprocesserne for at sikre samspil mellem det strategiske niveau og den æstetiske kvalitet. Vores arbejde bygger på, at indhold og form gensidigt påvirker hinanden. Derigennem skaber vi et helstøbt brand.

Se cases

Webdesign

Udviklingen af et website skal – for at skabe maksimal værdi – kombinere strategi med design, informationsarkitektur og kommunikation. Og ikke mindst viden om jeres brugere. Jeres website er en meget væsentlig brik i jeres digitale tilstedeværelse. Det er her omverdenen har mulighed for at opleve, hvem I er, og hvad I har at tilbyde. Derfor baserer vi altid vores arbejde på en forståelse for jeres brugere og jeres strategiske målsætninger.

Se cases

Bogdesign

Design af bøger er ofte en vigtig del af identitetsopgaver – som præsentation af organisationen eller organisationens projekter. Andre gange taler bogen for sig selv. Vi elsker bøger. Vi elsker at læse dem, at se på dem, at røre ved dem og at lugte til dem. Det taktile og sanselige element er vigtigt i vores design, og derfor bruger vi mange kræfter på at finde det helt rigtige ’look’ – både når det gælder papirkvalitet, indbinding og efterbehandling.

Se cases

Udstillingsdesign

Vores arbejde med udstillingsdesign omfatter udvikling af koncept og grafisk identitet til både permanente og temporære udstillinger samt rejseudstillinger. Vi bidrager gerne tidligt i processen, hvor grundidéen og konceptet skal udvikles, og når udstillingens forløb og flow skal tilrettelægges.

Nogle gange designer vi udstillingssystemer, montre og scenografi. Andre gange udvikler vi udstillingens grafiske identitet og designer fx udstillingskatalog og markedsføringsmateriale. Uanset, hvilket udgangspunkt vi arbejder ud fra, har vi stort fokus på samspillet mellem det strategiske niveau, indhold, det visuelle udtryk og de fysiske omgivelser.

Se cases

Rum og identitet

Vi tænker gerne visuel identitet bredere end logo, visitkort og website. Iscenesættelse af de fysiske omgivelser er en vigtig – og undertiden overset – del af en organisations brand. Når den visuelle identitet udfoldes og implementeres i fysiske greb – fx i form af storgrafik, skiltning eller indretning – understøttes organisationens værdier og kultur, og der skabes yderligere autenticitet og sammenhæng i det samlede brand.

Også i forbindelse med branding af byer, kvarterer og bygninger er grafisk design et effektivt værktøj. Der ligger der et stort potentiale i at raffinere og formgive byers og bygningers fortælling og identitet i et samlet visuelt udtryk – både i form af storgrafik, skilte og wayfinding. I vores tilgang til skiltning og wayfinding kombinerer vi analyse og kreative processer med identitetsskabende design, så steder og bygninger bliver mere indbydende, engagerende og lettere at bruge. Wayfinding handler ikke kun om at finde vej fra A til B, men om at skabe en sammenhængende fortælling.

Se cases